Wengert: Internet an Allgäuer Schulen

08. Juli 2015

Einige Schulen hinken beim Internet immer noch hinterher MdL Dr. Paul Wengert: Freistaat in der Pflicht, nicht die Kommunen

PM232015_Internet an Allgäuer Schulen (PDF, 152 kB)

Teilen